Κατάστημα Γυναικείων Ενδυμάτων και Υποδημάτων και Αξεσουάρ.